Студентські наукові студії - Студентські наукові стдудіі : Молодіжний науковий журнал.Випуск 2(33) 2013

Студентські наукової студії підготовлені в рамках виконання
проекту за програмою Жана Моне, і матеріали в основному друкуються
за результатами Студентського круглого столу «Молодь Півдня України
про європейську інтеграцію: історія та сучасність». Збірник складається
із 2-х частин. У першому розділі містяться статті, присвячені проблемам
державного управління та державної політики в контексті сучасних
європейських процесів. У другому розділі надруковані матеріали, в яких
розкриваються сучасні актуальні проблеми міжнародних відносин.
Збірник призначений для студентів, молодих науковців, активістів
громадських об’єднань, всіх, хто цікавиться особливостями актуальних
світових інтеграційних процесів та перспективами європейського курсу
України.
Розділ 1
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
2. Демченко Є. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень
3. Дума Д. Проблема формування іміджу міст України в інформаційному просторі ЄС
4. Гончаренко Н. Геополітична складова європейського вибору України
5. Захарко М. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення
6. Козачук М. Напрями співпраці України та ЄС в рамках угоди «Про асоціацію»
7. Куліченко О. Пріоритети формування української геостратегії: сучасний стан та перспективи
8. Мельничук В. Здійснення соціологічних досліджень з вивчення громадської думки про євроінтеграційні процеси в Україні
9. Пшенична Т. Україна – ЄС: втрати та здобутки
10. Рубан В. Дитячі дошкільні навчальні заклади як інститут соціалізації дитини в Україні та країнах ЄС
11. Савета К. Освітній європейський простір: досвід для України
12. Фоміна Д. Розвиток співпраці України з ЄС у контексті зовнішньополітичних пріоритетів
13. Харченко І. Досвід України у сфері професіоналізації кадрів в органах державного управління
Розділ 2
14. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
15. Байдикова К. Франко-турецькі відносини в площині міждержавного та регіонального співробітництва
16. Білотіл К. Позиція Великої Британії та Франції в підтриманні ядерної безпеки
17. Волинець К. Світова фінансова криза та її наслідки для країн ЄС
18. Калачова О. Британська модель розвитку Європейського Союзу: перспективи для України
19. Кравець А. Династичні зв’язки в Європі як прототип інтеграційних процесів (на прикладі Київської Русі)
20. Лакутіна Н. Російсько-китайське військово-політичне співробітництво у 2001-2009 рр.: проблеми та перспективи
21. Мосійчук О. Україна – Росія: проблемні питання «стратегічного партнерства»
22. Московець В. Стратегічне партнерство в американсько-турецьких відносинах
23. Недбай Л. Українсько-німецькі відносини в контексті євроінтеграційних прагнень України
24. Олійник Ю. Співробітництво США та Мексики у сфері боротьби з наркотиками
25. Палагнюк О. The Geopolitical Challenge of the European «Energy Security Policy»
26. Сустова Ю. Роль України у формуванні регіональної чорноморської системи колективної безпеки
27. Тихоненко І. Досвід ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів в Азійському регіоні (Ірак, Афганістан, Кашмір)
28. Шостак А. «Конценція миру» у зовнішній політиці Ватикану
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
29. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ