Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. № 9 (29).

Новітня філологія. – 2008. – № 9 (29). – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 416 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.
Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 8 від квітня 2008 р.).

Новітня філологія
1. Науменко А.М.: Новітня філологія№3(23)
журнал
2. новітня філологія №3(23), 2005 новітня філологія №3(23), 2005
новітня філологія №3(23), 2005
3. новітня філологія №3(23), 2005 новітня філологія №3(23), 2005
Розділ 5
4. Рецензії та огляди
Розділ 1. Мовознавство
5. Загальні питання
6. Англістика
7. Германістика
8. Компаравістика
pos
9. pdr 1111111111111
10. pjhyfg 1111111111111111
ppppppppppppp
11. ik iiiiiiiiiiiiiiiiii
12. uuuuuuuuuuu kkl
13. ppppppppppppppppppppp
1. МОВОЗНАВСТВО
14. Глущенко О.О. Теоретичні передумови вивчення гендерних особливостей англомовного мовлення у лінгвістиці
15. Яхонтова Т.В. Інтертекстуальність наукових жанрів
1.3. ГЕРМАНІСТИКА
16. Марковська А.В. Виникнення сучасних публіцистичних фразеологічних інновацій та їх використання у німецькій пресі