Підручники - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Книга містить не друкований досі шостий том “Історії української літератури” Михайла Грушевського, що був підготовлений до
видання у 1930 р.
У томі всебічно досліджено український літературний процес і культурно-національний рух 1610—1633 pp. — глибоко висвітлено літературну творчість Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського, Касіяна Саковича, Памва Беринди, Тарасія Земки, Олександра Митури, Ісайї Копинського, Андрія Мужилівського, проаналізовано ранню творчість Петра Могили. Вчений
детально простежив культурно-освітню і видавничу діяльність
Київського, Львівського й Луцького братств, звернув увагу на
еволюцію релігійної боротьби і участь у ній козащва, показав,
як згасало культурно-національне відродження перших десятиліть XVII ст., втрачала свою революційну роль православна церква, стаючи поступово офіційною урядослухняною установою.
У книзі розлого цитуються в оригіналі й перекладі тексти
літературних творів цього періоду.
Розрахована як на фахового, так і на широкого читача.


ВСТУП
1. Омелян Пріцак Передмова Головного редактора
Занепад міщанського руху
2. Михайло Грушевський Економічне становище Економічне становище зах. українських міст перш. пол. XVII ст., боротьба Львівського братства з Балабанами (9— 14), “Лямент” львівської громади до короля (15).
3. Михайло Грушевський Пересування культурно-національного центру на схід. Козаччина як чергова рушійна сила національного українського активу.............................................. 17—32
Релігійна реакція
4. Михайло Грушевський Слабі реформаційні течії в Східній Україні (33-35). Зв’язки Києва з Зах. Європою в XVI-XVII вв. (36-40).
Лаврський гурток і його книжна продукці
5. Михайло Грушевський Київ XVI — почат. XVII ст. (40-42) Заходи Плетеницького до організації культурного центра в Лаврі (43) Захарія Копистинський (46-47) Земка (48) П.Беринда (50) “Анфологіон” (52). “Бесіди” Золотоустого (53) Йосиф Кирилович (56) лаврська друкарня. Друкар Вер
Пересування культурно-національного центру на схід. Козаччина як чергова рушійна сила національного українського активу
6. Михайло Грушевський Виступи козаччини в інтересах православної церкви (17). Церковно-козацький союз (20). Плетеницький і Сагайдачний (25—29). Організація Київського братства (29).
Важніші твори лаврського гуртка. Писання Копистинськог
7. Михайло Грушевський “О образах” (6 8 ) “Книга о Bfcpfc” “Палінодія” ( 6 8 - 72). Характеристика Копистинського, його ерудиція, методи (73) повість про унію в “Палінодії” (78) повість про Острозьких (92) казання Копистинського (98) передмова до бесід Золотоустого (100).
Віршування лаврського гуртка
8. Михайло Грушевський П. Беринда, його книжечка “На коляду” (106) “Bfcзерунк” Митури (114) Т. Земка (119), нерівноскладові вірші (122).
Київське братство і братство Луцьке, їх засоби, завдання і методи
9. Михайло Грушевський “Упис” Київського братства (126) акція шляхти на користь братства, фундація Г. Гулевичівни (128) залежність братства від Лаври (131) Луцьке братство, його фундація, паралельна з фундацією Київ, братства (132) статут Луцького братства (136).
Братське шкільництво взагалі і київське зокрема
10. Михайло Грушевський Організація Львівської братської школи, її програма (143) упадок Львівської школи (154) Луцька школа (158) Київська братська школа (161) спомини Євлевича про його науку в Київській школі (172).
Вірші на похорон Сагайдачног
11. Михайло Грушевський Опис книжки Саковича (177) панегірик Сагайдачному (177) біографія Конашевича (184) епітафія (190). Взірці похоронних промов Саковича (193).
Твори, викликані відновленням ієрархії (1620—2)
12. Михайло Грушевський Відновлення ієрархії під козацьким протекторатом (199) акція української шляхти в соймі промова Древинського (201) “Універсальна протестація” (210) “Протестація” Й. Борецького 15 травня 1615 р. (223). “Совітування о благочестії” (228).
Смотрицький в огні
13. Михайло Грушевський Смотрицький в обороні нової правосл. ієрархії. “Verifikatia newinności” (241), “Sowita wina” Рутського (245), “Оборона Верифікації” Смотрицького (249). “Лист до монахів Святодухівського монастиря” (252), “Екзамен оборони” (256), “Еленх” Смотрицького (261)
“Суплікація” і “Юстифікація” 1622—3 рр.
14. Михайло Грушевський Соймова кампанія 1622 p. “Суплікація” православної шляхти (275) “Юстифікація” Борецького (292).
Оживлення традиції історичної, національної й державної
15. Михайло Грушевський Спроби зв’язати історичні традиції княжої Русі з козаччиною (300) Андрієва легенда в “Палінодії” (305) генеалогія кн. Четвертинських в передмові Копистинського до “Бесід” Золотоустого (308) Літописання Животівський список (325) Записки Кирила Івановича (3
Вагання в київській орієнтації. Зносини з Москвою супліки до царя, патріарха тощо
16. Михайло Грушевський Відносини України до Москви на початку XVII ст. Козаки на московській службі, посилки української ієрархії до Москви, прохання московського протекторату (332). Супліки І. Копинського до царя (335), до патріарха (337). Лист Борецького (338), лист Борискови
“Антидот” Мужилівського і “Екзетезис” Смотрицького
17. Михайло Грушевський “Удільний протопоп” Андрій Мужилівський (436) характеристика його “Антидоту” (437) критика “Апології” в “Антидоті” (639) заклик до “народу шляхетського” (439). Відповідь Смотрицького (440), підготовка до нового собору.
Закінчення
18. Михайло Грушевський Закінчення
Додаток
19. Михайло Грушевський Додаток