Підручники - Історія української літератури. Том 5. Книга 2 / History of Ukrainian Literature. Volume 5. Book 2

Цю частину фундаментальної праці М. Грушевського присвячено одному з найяскравіших періодів історії вітчизняної літератури. У кінці XVI — на початку XVII ст., відбиваючи зростання національного та релігійного самоусвідомлення, вона переживає фазу стрімкого розвитку, що приніс, між іншими здобутками, таку перлину світового письменства, як твори Івана Вишенського. У книзі досліджується також літературний спадок інших літературних полемістів тієї доби — з таборів православного (Герасим Смотрицький, «Клірик Острозький» та ін.) і греко-католицького (Іпатій Потій). Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

This part of the fundamental work of M. Grushevsky is devoted to one of the brightest periods in the history of Russian literature. In the late XVI — early XVII century., reflecting the growth of national and religious consciousness, it is experiencing a phase of rapid development, which brought, among other achievements, such a pearl of world literature, as the works of Ivan Vishensky. The book also explores the literary legacy of other literary polemists of the time-from the camps of the Orthodox (Gerasim Smotritsky, «cleric Ostrog», etc.) and the Greek Catholic (Hypatius Potei). For students of humanitarian faculties of higher educational institutions and all who are interested in national culture, sources of spirituality of the Ukrainian people.


Реформаційні імпульси
1. Частина 1
2. Частина 2
3. Частина 3
4. Частина 4
Реформаційні ідеї між українцями полеміка з євангелицькою і католицькою критикою
5. Частина 1
6. Частина 2
7. Частина 3
Початок нової літератури. Герасим Смотрицький і Василь Острозький
8. Частина 1
9. Частина 2
10. Частина 3
11. Частина 4
Перші писання Вишенського меморіал львівського братства і «Писаніє до всіх в Лядській землі живущих»
12. Частина 1
13. Частина 2
14. Частина 3
«Порада» і «ИзвЂщеніє о латинских прелестех»
15. Частина 1
16. Частина 2
17. Частина 3
Писання до кн. Острозького і «До утекших єпископів»
18. Частина 1
19. Частина 2
20. Частина 3
«Терміна о Лжи»
21. Частина 1
22. Частина 2
Інші літературні сили православного табору 1590-х рр. — львів’яни.
23. Інші літературні сили православного табору 1590-х рр. — львів’яни.
Острозькі письменники кінця 1590-х років.
24. Частина 1
25. Частина 2
26. Частина 3
Потій
27. Частина 1
28. Частина 2
29. Частина 3
«Пересторога»
30. Частина 1
31. Частина 2
32. Частина 3
Пізніші писання Вишенського.
33. Частина 1
34. Частина 2
35. Частина 3
Другий збірник творів і «Мисленне позорище» Вишенського
36. Частина 1
37. Частина 2
38. Частина 3
Послання Львівського братства до братства Новокостянтинівського.
39. Частина 1
40. Частина 2
41. Частина 3
М. Смотрицький та його «Треиос»
42. Частина 1
43. Частина 2
44. Частина 3
Сучасна сатира промова Мелешка
45. Сучасна сатира промова Мелешка
З мемуарної літератури — записки Балики
46. З мемуарної літератури — записки Балики
Віршування
47. Частина 1
48. Частина 2
49. Частина 3
Закінчення
50. Закінчення
Доповнення
51. Доповнення
Примітки
52. Примітки. Вступ
53. Реформаційні імпульси
54. Реформаційні ідеї між українцями - полеміка з євангелицькою й католицькою критикою
55. Початок нової літератури. Герасим Смотрицький і Василь Острозький
56. Перші писання Вишенського - меморіал львівського братства
57. «гПорада» і «Извъщеніє о латинских прелестех»
58. Писання до князя Острозького і «до утекших єпископів»
59. Терміна о Лжи
60. Інші літературні сили православного табору 1590-ч рр.
61. Острозькі письменники кінця 1590-х років. Потій
62. Пересторога. Пізніші писання Вишенського
63. Другий збірник творів і Мисленне Позорище Вишенського
64. Послання Львівського братства до братства Новокостянтинівського. М. Смотрицький та його Тренос
65. Сучасна сатира - Промова Мелешка
66. З мемуарної літератури - записки Балики. Віршування. Закінчення
Список скорочень, що використані в примітках
67. Список скорочень, що використані в примітках
Історія Української Літератури - Том 5, книга 2 у повному обсязі.
68. Історія Української Літератури - Том 5, книга 2 у повному обсязі.