Підручники - Political Economy

Рекомендації включають плани практичних занять, теоретичні та практичні завдання для виконання як в
аудиторії, так і для самостійної роботи.

Структура відповідає змісту програми курсу «Політекономія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (зі знанням іноземної мови).
Зміст
1. Н.М. Іщенко, В.А. Палехова Зміст