Підручники - Інформатика та комп'ютерна техніка

Автори цього посібника роблять спробу донести до студентів, професійний рівень яких визначається як
користувачі-непрофесіонали, багатогранний погляд на комп’ютерні технології як допоміжний засіб до
основної професійної діяльності майбутніх економістів,юристів та державних службовців.
Підручник розрахований, у першу чергу, на студентів заочної та денно-вечірньої форми навчання
гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, для яких сучасні інформаційні технології не є
профілюючими, а також для викладачів інформа-тики таких вищих навчальних закладів.
Навчально-методичний посібник
1. Гожий О.П., Калініна І.О. Інформатика та комп'ютерна техніка