Підручники - Підручник англійської мови для студентів.

Підручник видано за рішенням

Укладачі : Корольова Т.М., Дєрік І.М., Могілевський В.І.

Рецензенти : Бровченко Т.О., доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова), Корсаков А.К., доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова).

Підручник англійської мови для студентів : Підручник/Автори Корольова Т.М., Дєрік І.М., Могілевський В.І.--Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 165 с. – Англ., укр.

Підручник складається з добірки текстів за тематикою “Фізика, математика та інформатика”, поурочного словника та комплексу фонетичних і лексико-граматичних вправ. Побудований на професійно орієнтованому граматичному матеріалі, підручник містить систему комунікативно спрямованих завдань, метою яких є формування навичок спілкування англійською мовою у галузі професійної діяльності.
Підручник підготовлено колективом співробітників кафедри англійської мови Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили: доктором філологічних наук, професором Корольовою Тетяною Михайлівною, кандидатом технічних наук, доцентом Могілевським Валентином Ісаковичем та аспірантом Дєрік Ілоною Морисівною.

1. Титулка
2. Вступ 1
3. Вступ 2
4. Зміст
UNIT 1
5. NATURE OF ELECTRICITY
UNIT 2
6. ARITHMETIC
UNIT 3
7. BASE TWO NUMERALS
UNIT 4
8. NUMERALS
UNIT 5
9. THE STORY OF ARCHIMEDES
UNIT 6
10. NEWTONEAN THEORY
UNIT 7
11. THE GENEALOGY OF THE WEB.
UNIT 8
12. THE GENEALOGY OF THE WEB
UNIT 9
13. THOMAS EDISON – THE INVENTOR OF ELECTRICITY
UNIT 10
14. CALL – COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING
UNIT 11
15. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
UNIT 12
16. THE FIRST CALCULATING MACHINE